De geboorte van het Mirakelspel, Wim vertelt.

1978 was het jaar van het dorp. Een aantal inwoners van Viversel, Martin Bosmans, Fanny Germeys, Roger Luyckx, ikzelf en enkele anderen staken de koppen bij elkaar om deze gebeurtenis ook in Viversel niet ongemerkt te laten voorbijgaan en stichtten de  dorpsraad.

Van het ene idee kwam het andere. Er zou een massaspel in open lucht opgevoerd worden om het mirakel van de bloedende hostie uit 1317 te herdenken. De hele gemeenschap zou eraan deelnemen. Niemand wist toen hoe het moest en welke tekst moest gebruikt worden. Ondergetekende probeerde een ontwerp voor  te maken en dan zou er later wel een schrijver gevonden worden om dat verder uit te werken. Het ontwerp werd stilaan meer dan een schets en aangemoedigd door de groep en dank zij de toen nog jeugdige overmoed werd de tekst volledig uitgeschreven.

Maar met een tekst alleen kom je er niet. De motor achter dat alles was het duo Martin, een eenvoudige dorpsfiguur met een enorm enthousiasme en Fanny, een ondernemende dame met de twee voeten op de grond . Hoe zij erin geslaagd zijn dankzij de toen nog talrijke verenigingen in Viversel de ganse gemeenschap in beweging te zetten, is voor mij nog altijd een raadsel.

Het gebeurde en met succes.

 

Wim Hemerijckx